PHÒNG NGỦ VIỆT

Phongnguviet.com

Tin tức

Khoảng thời gian chờ trước khi kiến thức mới trở thành đổi mới dựa trên kiến thức

Khoảng thời gian chờ trước khi kiến thức mới trở thành đổi mới dựa trên kiến thức có vẻ là một cái gì đó thuộc về bản chất của kiến thức. Chúng ta không thực sự hiểu tại sao. Theo trường phái triết học khoa học của Thomas Kuhn được thể hiện trong cuốn sách kinh điển The Structure of Scientific Revolutions (Cấu trúc của các cuộc cách mạng khoa học, 1962), phải mất khoảng ba mươi năm trước khi một học thuyết khoa học mới trở thành khung mẫu để giới khoa học học hỏi, áp dụng trong công việc hàng ngày. Ba mươi năm cũng là thời gian chờ trung bình của đổi mới dựa trên kiến thức. Có lẽ đây không đơn thuần chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

nha-quan-tri-gioi

Khoảng thời gian chờ trước khi kiến thức mới trở thành đổi mới dựa trên kiến thức

SỰ HỘI TỤ

Đổi mới dựa trên kiến thức có một đặc điểm độc nhất vô nhị: chúng hiếm khi chỉ dựa trên một nhân tố duy nhất mà thường là kết quả của nhiều loại kiến thức hội tụ lại, và không nhất thiết tất cả đều phải liên quan đến khoa học hay công nghệ.

Không nhiều đổi mới dựa trên kiến thức của thế kỷ này đem lại nhiều lợi ích cho con người hơn sự lai tạo hạt giống và gia súc. Nó cho phép trái đất nuôi sống một lượng dân số lớn hơn nhiều so với dự báo của ngay cả những người lạc quan nhất năm mươi năm về trước. Hạt giống mới đầu tiên con người lai tạo thành công là hạt ngô lai. Nó là thành quả sau hai mươi năm lao động miệt mài của Henry C. Wallace, chủ một tờ báo nông nghiệp ở Iowa, và sau đó là Thư ký Bộ Nông nghiệp Mỹ dưới nhiệm kỳ Tổng thống

Trả lời

Giao diện bởi Anders Norén