Posts Tagged: phòng ngủ hợp phong thủy tuổi 9x

Lứa tuổi 1990 – 1999 được gọi là tuổi 9x là lớp thế hệ trẻ trong thời kỳ đổi mới của đất nước hòa nhập nền kinh tế thế giới. Họ giám nghĩ giám làm, giỏi ngoại ngữ, công nghệ Intetnet… và sẵn sàng bỏ qua những phong tục truyền thống vốn có để theo xu hướng hiện đại của thế giới. Thế hệ 9x hiện nay rất nhiều người tuổi trẻ tài cao mới ít tuổi nhưng đã là những doanh nhân lớn có […]

Scroll To Top