PHÒNG NGỦ VIỆT

Phongnguviet.com

Tin tức

Trong thập kỷ tiếp theo, một vài tín đồ thực sự bắt đầu viết về quản lý

mới. Trong thập kỷ tiếp theo, một vài tín đồ thực sự bắt đầu viết về quản lý – nổi bật trong nhóm này là Lyndall Urwick, người Anh, nhà sáng lập của doanh nghiệp tư vấn quản lý đầu tiên trên thế giới, hiện vẫn còn mang tên ông. Nhưng phải đến khi hai cuốn sách của tôi, Concept of the Corporation (tạm dịch: Khái niệm Tập đoàn, 1946) và Practice of Management (tạm dịch: Thực hành Quản lý, 1954), xuất bản thì kiến thức quản lý mới được phổ biến rộng rãi tới các nhà quản lý trên toàn thế giới. Trong khi mỗi nghiên cứu sinh hoặc thực tập sinh trước đó của ngành quản lý học chỉ tập trung vào một phân vùng nhất định – chẳng hạn Urwick tập trung vào tổ chức, số khác tập trung vào quản lý nhân sự – thì hai cuốn sách của tôi hệ thống hóa, tổ chức hóa nó như một thể thống nhất. Trong vài năm tiếp theo, quản lý phát huy hiệu quả trên phạm vi toàn cầu.

human-resource

Trong thập kỷ tiếp theo, một vài tín đồ thực sự bắt đầu viết về quản lý

Thời gian chờ đợi của học thuyết giáo dục cũng không kém phần lê thê. Wilhelm Wundt của Đức và William James của Mỹ bắt đầu nghiên cứu học thuyết giáo dục từ khoảng năm 1890. Sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai, hai người Mỹ tại Harvard, B.F. Skinner và Jerome Bruner, phát triển và kiểm nghiệm thành công những nguyên lý đầu tiên của học thuyết. Skinner chuyên về biểu hiện còn Bruner chuyên về nhận thức. Thế nhưng phải đến hôm nay học thuyết giáo dục mới bắt đầu được ứng dụng trong giảng dạy. Có lẽ đã đến lúc người khởi nghiệp dịch chuyển giáo dục sang một khu vực khoa học dựa trên nền tảng học thuyết, thay vì những câu chuyện tưởng tượng chúng ta vẫn luôn kể cho nhau nghe về giáo dục.

Trả lời

Giao diện bởi Anders Norén